ההומניזם ושאיפותיו / אגודת ההומניסטים האמריקאית

ההומניזם הוא פילוסופיית חיים מתקדמת חפה מכל נטיה לעל-טבעי אשר עומדת על יכולתנו ואחריותנו לנהל חיים מוסריים של הגשמה עצמית למען טובת כלל האנושות.

השקפת החיים ההומניסטית המונחית בידי ההגיון, השואבת מן החמלה והנסמכת על נסיון החיים מעודדת אותנו לחיות את החיים היטב ובמלואם. השקפה זו התפתחה במהלך ההיסטוריה והיא עודנה מתפתחת הודות למאמציהם של מי שמכירים בכך שערכים ואידיאלים, ככל שיחושלו בקפידה, בכל זאת עשויים להשתנות עם התקדמות הידע וההבנה שלנו.

מסמך זה הינו חלק ממאמץ מתמשך לבטא במונחים בהירים וחיוביים את הגבולות הקונספטואליים של ההומניזם; לא את הדברים בהם עלינו להאמין אלא את הקונצנזוס באשר לדברים בהם אנחנו מאמינים. ברוח זאת הרינו מצהירים כדלקמן:

  • הידע אודות העולם נגזר מתצפיות, מניסויים ומניתוח רציונאלי. ההומניסטים מסיקים שהמדע הוא השיטה הטובה ביותר לבניית ידע זה, כמו גם לפתרון בעיות ולפיתוח טכנולוגיות מועילות. אנו גם מכירים בערכם של חידושים בחשיבה, באמנויות ובחווייה הפנימית – שכולם כפופים לניתוחה של תבונה ביקורתית.
  • בני האדם הם חלק בלתי-נפרד מהטבע, בהיותם תוצר של שינוי אבולוציוני בלתי-מוכוון. ההומניסטים מכירים בקיומו העצמאי של הטבע. אנו מקבלים את חיינו במלואם ומסתפקים בהם, מתוך הבחנה בין הדברים כמות שהם לבין הדברים שאנו עשויים לייחל אליהם או לדמיינם. אנו מקדמים בברכה את אתגרי העתיד ונמשכים ללא מורא אל הלא-נודע.
  • ערכי המוסר נגזרים מן הצרכים והאינטרס האנושיים כפי שאלה נבחנים לאור הנסיון. ההומניסטים מבססים ערכים אלה על רווחת האדם המעוצבת בידי נסיבות חייו והאינטרסים והדאגות שלו, וערכים אלה חלים על המערכת האקולוגית הגלובלית ומעבר לה. אנחנו מחוייבים לראות כל אדם כראוי ובעל כבוד מעצם היותו, ולקבל החלטות מושכלות בהקשר לחירות העולה בקנה אחד עם אחריות.
  • ההגשמה העצמית נובעת מן הפעילות האישית בשירותם של אידיאלים אנושיים. אנו שואפים להתפתח ככל האפשר ולהפיח בחיינו רוח עמוקה של תכלית, מתוך תחושת פליאה ויראה לנוכח השמחה והיופי של הקיום האנושי, לנוכח אתגריו ואסונותיו ואף אל מול הכורח והסופיות שבמוות. ההומניסטים שואבים נחמה בעיתות מצוקה ועידוד בזמני שפע מתוך המורשת העשירה של התרבות האנושית ומהשקפת העולם ההומניסטית.
  • האדם הוא חברתי מטבעו ומוצא משמעות במערכות יחסים. ההומניסטים שואפים וחותרים לעולם של איכפתיות ודאגה הדדיות, חף מאכזריות ומתוצאותיה, שבו חילוקי דעות נפתרים על ידי הכלל מבלי לנקוט באלימות. השילוב בין אינדיבידואליות לבין תלות הדדית מעשיר את חיינו, מעודד אותנו להעשיר את חיי הזולת ומשרה תקווה להשגת שלום, צדק והזדמנויות לכולם.
  • המאמץ להועיל לחברה מעצים את האושר האישי. תרבויות מתקדמות פעלו בעבר כדי לשחרר את האנושות מן האכזריות של ההישרדות-גרידא וכדי לצמצם את הסבל, לשפר את פני החברה ולפתח קהילה עולמית. אנו מבקשים למזער את אי השוויון הנובע מהבדלים בנסיבות וביכולת אישית ותומכים בחלוקה צודקת של משאבי הטבע ושל פירות העמל האנושי כדי שרבים ככל האפשר יוכלו ליהנות מחיים טובים.
  • להומניסטים חשובה שלוֹמוּתם של הכל, הם מחוייבים למגוון ומכבדים דעות שונות כל עוד הן הומניות. אנו פועלים למען השוויון ליהנות מזכויות אדם ומחירויות אזרחיות בחברה פתוחה וחילונית, ורואים חובה אזרחית בהשתתפות בתהליך הדמוקרטי וחובה עולמית בשמירה על השלמות, המגוון והיופי של הטבע באורח מגונן ובר-קיימא.
  • במעורבותנו זו בחיים אנו שואפים למימושו של חזון זה מתוך שכנוע פנימי מבוסס, לפיו האנושות ניחנה ביכולת להתקדם להגשמת הנשגבים שבאידיאלים שלה. האחריות לחיינו ולסוג העולם שבו אנחנו חיים היא שלנו, ושלנו בלבד.

תורגם ע"י שלמה אדם מהמקור באנגלית, מאתר אגודת ההומניסטים האמריקאית

גירסה באנגלית להורדה